Egzamin na prawo jazdy, oczywiście teoretyczny, ponieważ o nim mowa w tym artykule, niemalże co chwilę ulega zmianie. Znajomość przepisów na bieżąco, a także procedur, które będą świadczyć o przeprowadzeniu egzaminu, a także o jego prawidłowym zaliczeniu, wpłyną na ostateczny wynik.

Jedno jest jednak wciąż niezmienne: egzaminy teoretyczne nadal odbywają się z pomocą komputera. Testy na nim rozwiązywane pozwalają na sprawdzenie wyniku niemalże natychmiast po tym, jak rozwiążemy wylosowane przez komputera i system zadania.

Egzamin teoretycznym  na prawo jazdy przewiduje konieczność odpowiedzi na wybrane pytania egzaminacyjne. Ilość pytań ulega zmianie i rożni się od tego, na jakie prawo jazdy mamy zamiar zdawać. Czasem bowiem niektóre osoby nie zdają tylko na prawo jazdy w kategorii B, ale nawet łączą ją z kategorią A lub innymi.  Najczęściej jednak i najwięcej osób przystępuje do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy w kategorii B.

W takiej sytuacji należy odpowiedzieć na osiemnaście pytań. Bez względu na to, w jakiej kategorii pragniemy zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy, zawsze będziemy mogli liczyć na 25 minut całkowitego czasu na test. Oczywiście nikt nie zabrania nam zakończyć egzaminu wcześniej, jeśli tylko udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania. Zdarza się także, że można uzyskać czas dodatkowy: 10 minut w przypadku pytań zarówno z kategorii B, jak i A, a także 25 minut w przypadku dodatkowych grup C oraz D. Nikt nie każe nam także odpowiedzieć bezbłędnie na wszystkie pytania. Jest przewidywany pewien próg pomyłki, czyli maksymalnie dwa błędy na egzamin.

Jeżeli mieścimy się w tym progu, wtedy nasz egzamin teoretyczny zostanie zaliczony pozytywnie. Jeśli nie, musimy przystąpić do niego ponownie. Warto także wiedzieć, jak przebiega sam egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Oczywiście korzystamy do jego wykonania z pomocy komputera. Ten z kolei zostaje wyposażony w odpowiednią konsolę oraz oprogramowanie. Do przemieszczanie się po oprogramowaniu mamy do dyspozycji tylko kilka przycisków i klawiszy. Charakter samego egzaminu jest oczywiście testowy, niemniej jednak pytania są wybierane losowo. Jeśli natomiast chodzi o same pytania, można je odnaleźć  na stronie ministerstwa infrastruktury, ale także w najnowszych wydaniach książek służących do nauki na prawo jazdy. Jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu instruktorzy pouczą kandydatów o tym, jak posługiwać się konsolą. Każde pytanie ma trzy odpowiedzi. Minimum jedna jest zawsze poprawna. Ważne, by zaznaczyć wszystkie dobre opcje, w przeciwnym razie nie zostaną nam doliczone punkty. Nie funkcjonuje bowiem coś takiego, jak punkty cząstkowe.

Load More Related Articles
Load More By Redaktor
  • Plan manewrowy

    Egzamin praktyczny kat. B – plac manewrowy- zadania

    Jeżeli nasz egzamin teoretyczny zostanie zaliczony, wtedy pozostaje już tylko przystąpić d…
Load More In Egzamin
Komentarze są zamknięte

Check Also

Oprogramowanie dla Transportu: Klucz do Efektywności i Bezpieczeństwa w Branży Logistycznej

Wstęp Branża transportowa i logistyczna jest jednym z kluczowych filarów gospodarki, odpow…